Πληροφοριες

Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» – Πληροφορίες στο τηλ. 6977162634.

Δημοτική Ενότητα Βοιών 27343-60100 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 27343-60133
Αστυνομικό Τμήμα 27340-23333 Κέντρο Υγείας Νεάπολης 27340-22500
27340-23900 27340-22222
27340-22111
Αγροτικό Ιατρείο
Αγίου Νικολάου
27340-31432 Αγροτικό Ιατρείο Κάμπου 27340-47111
Αγροτικό Ιατρείο Ελίκας 27340-44361 Αγροτικό Ιατρείο Βελανιδίων 27340-51222
Αγροτικό Κτηνιατρείο 27340-22540 Ι.Κ.Α. 27340-23091
Φαρμακείο Μιχαλέτου
Νικόλαου
27340-22989 Φαρμακείο Παπούλη
Κωνσταντίνου
27340-22265
Φαρμακείο Τσαλαβούτα
Θεοδωράκη – Ελένη
27340-22322 ΚΤΕΛ Νεάπολης 27340-23222
Πυροσβεστική Υπηρεσία 27340-22199 Δασονομείο 27340-22666
Λιμεναρχείο 27340-22228 Αγρονομείο 27340-22245
27340-23666
Υπηρεσία Ελέγχου
Διαβατηρίων
27340-23900 Τελωνείο 27340-22216
Ειρηνοδικείο 27340-22082 Δ.Ο.Υ. 27343-61101
ΔΕΗ 27340-22272 ΕΛΤΑ 27340-22211
Βλάβες ΟΤΕ 27340-22121 Τράπεζα Πειραιώς 27340-22750
Alpha Bank 27340-29240 Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 27340-29262